Velkommen til   Hjemmeside
 
Jagthundeudvalget

 

Aktivitetsudvalget

 

Strandjagtudvalget

 

Bestyrelsen

 

Nyjægerudvalget

 

Flugtskydningsudvalget

 

Riffeludvalget

 

Bliv medlem

 

Nyheder

 

Referater

 

Jagthistorier
 
Diverse

 

Låneting

 

Jagt tilbud

 

Links
Samarbejdsudvalget
gtpost

 

Jagtblad 2020

Hej Alle.

Da det ikke lykkedes at finde 2 nye bestyrelsesmedlemmer på den ordinære generalforsamling den 3 september 2020, er vi desværre nød til at indkalde til en ekstra ordinær generalforsamling med valg til bestyrelsen og et ændringsforslag til vores vedtægter, hvor bestyrelsen foreslår at ændre paragraf 10.2 til følgende tekst: Bestyrelsen kan bestå af 7 til 9 medlemmer.

Lige nu siger paragraffen at der skal være 9 medlemmer og det lykkedes ikke ar finde på generalforsamlingen.

DAGSORDEN TIL Ekstra ordinær Generalforsamling Bogense Land & Strandjagtforening

Klubhuset

 15m banen Smedestrædet 8, 5400 Bogense.

NR. Esterbølle

 Mandag den 12-10 2020 kl.19.00

 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmetæller. 3. Indkommende forslag. 1 forslag fra Bestyrelsen Forslag til ændring af paragraf 10.2: Nuværende tekst ændres fra Bestyrelsen består af 9 medlemmer til, Ny tekst: Bestyrelsen kan bestå af 7 til 9 medlemmer 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, da der ikke var nogen kandidater på ordinær generalforsamling 5. Valg af suppleanter.

På valg er: Jannie Rasmussen Ønsker ikke genvalg Benny Kuhlmann Ønsker ikke genvalg Peter Batiste 6. Valg af to revisorer og to revisor suppleanter. På valg er: Niels Bo Nielsen Keld Olsen Suppleanter: Ny skal vælges Morten Andersen 7. Evt.

 

Billeder fra klubaften ved Benny Kuhlmann, der var 14 tilmeldt.

Klik på billederne

  

Se nye aktiviteter under udvalgene og i Jagtposten

Foto Susanne Flarup Andersen

Stopdyr.dk - Undgå påkørsel af rådyr ved hjælp af

 

Tilmeld dig  sms service i foreningen, det er gratis og når du er tilmeldt, vil du automatisk for en sms når der er et arrangement i foreningen

 

Send en sms til Steen Thomsen tlf. 31 16 29 04

 Sidst Opdateret

25-09-2020

Følg os på Facebook

Webmaster Carsten Andersen

Mail carsten@egenseskoven.dk