Samarbejdes udvalg

Udvalget har til formål at samarbejde med Nordfyns og Veflinge-Vigerslev jagtforeninger

De udvalgte til dette formål

Carsten Andersen - Poul Skov- Lise Thomsen