Der kommer nye jagttider i 2026

 

Vi får helt sikkert ændring på Dåvildtet. Måske ikke på Då og kalv.

På handyr skal der opfindes nogle værktøjer, som skal begrænse afskydningen af dem.

Afskydningen er helt skæv, da der bliver nedlagt alt for mange handyr i forhold til Då og kalve.

 

Alle vores møder i hjortevildt grupperne handler om:

forvaltning af hjortevildtet, det er både Kronvildt/Dåvildt og råvildtet.

 

Man taler meget om sammenforvaltning i Jylland.

Især Kronvildt områder med måske 10.000 ha.

 

Men nu er det Fyn og især Dåvildtet  vi skal tage stilling til.

Man vil gerne have en Adaptiv.

Kan man have samforvaldtning  på Fyn ?

 

Det nemmeste er jo at korte jagttiden ned.

Men er det vi ønsker. ?

Der er også nævnt: man skal skyde 3 hun dyr, før man nedlægger en hjort.

Værktøj til at styre det, kan være en app, hvor man tager et billede når et dyr er nedlagt, så bliver tid og sted registreret,

Man kan så tage nogen stikprøver, om reglerne  bliver overholdt.

 

Det, der er helt sikkert er: der skal ske en ændring. Ingen tror på frivillighedens vej længere.

Jægerne er blevet opfordret til at skyde Då og kalv og spare på hjortene.  

Det er ikke blevet hørt.

 

Jeg vil på det kraftigste opfordre til, at man får genoplivet de Hjortelaug på Fyn, som er gået i dvale de senere år.

Jeg mener, hvis vi skal have indflydelse på forvaltningen fremover, har vi mest magt, ved at have nogle velfungerende Hjortelaug.

 

Det vil være rigtig fint, hvis man kan få nogen meldinger på:

Hjortevildt gruppen Fyns Årsmøde:

 

D. 5. september - på Velas i Vissenbjerg.

 

Hvilken holdning man har til den fremtidige jagt på Hjortevildtet.

 

 

Med venlig hilsen

Carsten Flarup Andersen

Hjortevildt kordinator  Kreds 5