Flugtskydningsudvalget

Udvalgsformand Helge Horskjær Rasmussen

Udvalgsmedlemmer:

Kaj Rasmussen, Steen Thomsen, , Poul Skov.

Nordfyns Flugtskydningscenter

Flugtskydnings instruktører

Poul Skov / Steen Thomsen / Kaj Rasmussen / Carsten Andersen / Jens Chr. Jørgensen / Henrik Hansen./ Peter Batiste