Vejledning for udendørsaktiviteter på skydebaner

Det stiller særlige krav til foreninger, skydebaner, frivillige og udøvere at genåbne vores udendørs aktiviteter.

Med denne vejledning kommer Skydebaneforeningen Danmark, Dansk Skytte Union og DGI skydning med anbefalinger til hvordan udendørs aktiviteter kan gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er dog i sidste ende en individuel vurdering af lokale forhold som den enkelte forening må gøre sig. Vejledning om hvilke type baner der kan åbnes op for • Udendørs skydebaner med aktivitet under åben himmel, f.eks. bueskydning-, biatlon- og terrænbaner, samt flugtskydningsbaner. • Udendørs skydebaner med aktivitet fra et skydehus med og uden støjsluser (25m, 50m, 100m, 200m og 300m), hvor der kan sikres stor gennemstrømning af frisk luft og sikres gennemtræk. • På meget store anlæg kan mere en 10 personer forsamles såfremt der er mindst 75 meter mellem anlæggets skydehuse. Dvs. at 2 grupper af 10 personer, betragtes som 1 gruppe inden for 75 meter.

Vejledning i forbindelse med skydeaktiviteter for foreninger og enkeltudøvere • Hold minimum 2 meters afstand til andre under hele aktiviteten – også under instruktion f.eks. indstilling af riffel for børn. Skytter skal være selvhjulpne. • Anvend kun hver anden/tredje standplads til skydning, så afstandskravet overholdes. • Der må max. være 10 personer pr. skydehus inkl. trænere, instruktører, hjælpere, skytter, tilskuere etc. • Undgå kø! Benyt evt. tilmelding eller fast definerede tidspunkter for de enkelte skytter. • Klubhus og opholdsfaciliteter holdes lukket! Dvs. opholdsfaciliteter afspærres så lokaler evt. kun benyttes til gennemgang til skydebanen. • Det anbefales, at der kun benyttes personlige rekvisitter. • Foreningsvåben og foreningsudstyr anbefales ikke at blive brugt, med mindre det kan allokeres til kun én person i hele perioden med restriktioner fra myndighederne, dvs. foreningens udstyr må ikke anvendes af forskellige skytter uanfægtet om der er tale om samme eller forskellige skydeaftener. • Bær engangshandsker ved håndtering af våben og andet udstyr ved f.eks. udlevering (våben, skiver og ammunition). Husk efterfølgende rengøring/afspritning. • Skytter skal selv medbringe egne tæpper/liggeunderlag til at ligge på. • Redskaber, faste installationer mv. bør betjenes af så få personer som muligt. • Lad generelt ikke genstande gå fra person til person. • Modtag ikke kontanter, brug i stedet mobilepay eller lignende. • Sørg for muligheden for, og opfordre til håndvaske og/eller afspritte hænder før og efter aktivitet. • Udøvere møder så vidt muligt op omklædt og tager hjem umiddelbart efter endt udendørsaktivitet. • Rengør alle kontaktflader før og efter endt aktivitet. F.eks. toilet, håndtag, betjeningspaneler, kontakter, tastatur etc.

Husk, når du er frivillig Som frivillig instruktør, træner eller andet, så er det vigtigt, at du har sat dig ind i Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Det vigtigste som frivillig er, at du passer godt på dig selv. Husk, at du gerne må sige fra – eller bede andre om at holde afstand.

Husk som foreningsledelse/skydebaneforening Som forening, så er det vigtigt, at I har sat jer ind i Sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Som forening er I afhængige af frivilliges arbejdskraft, men det vigtigste er, at I passer på hinanden – og jer selv. Så føler I jer ikke trygge ved at udføre det frivillige arbejde, så sig fra for en stund.

Husk at man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.

Det er især vigtigt at vi passer på personer i særlige risikogrupper og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger – se mere på https://www.sst.dk/da/corona

Myndighederne kræver at plakat med retningslinjer ophænges synligt flere steder i foreningen især ved adgangsveje. Hent plakat her.

Hæng plakat op med korrekt håbdvask ved alle håndvaske. Hent plakat her.

Myndighedernes gældende regler går til enhver tid forud for denne vejledning.

Hvem kan kontaktes med spørgsmål? Skydebaneforeningen Danmark vedr. skydebanefaciliteter. info@skydebaneforeningen.dk eller 76 65 67 00

Dansk Skytte Union vedr. adfærd på flugt- og skydebaner vedr. afholdelse af skydning. info@skytteunion.dk

DGI Skydning vedr. adfærd på skydebaner vedr. afholdelse af skydning. info@dgi.dk eller 79 40 40 40, att.: Skydning.


John Hansen Frank Lyngsø Lars Høgh Formand Formand Formand Dansk Skytteunion Skydebaneforeningen Danmark DGI SkydningVingsted d. 21.04.2020