Hej

Hermed tekster til indrykning i bladet jæger februar og nogle både februar og marts.

Skal indberettes senest 20. december kl. 12.00

Den store tekst kan indberettes til hjemmeside via DJ og lille tekst til bladet jæger max 250 tegn.

 

Ræveregulering 
I 2023 vil vi igen arrangere en reguleringsjagt på ræve for medlemmerne af Veflinge Vigerslev Jagtforening i et samarbejde med Bogense Land & Strandjagtsforening og Nordfyns Jagtforening.
Den fælles reguleringsjagt vil blive afholdt den 04.02.2023, hvor vi i år vil bruge samme terræn til jagten som sidste år. Det er både et naturskønt område, og der er mulighed for flere relativt korte såter, så alle bliver rørt gennem dagen. Det giver samtidig mulighed for hyggeligt samvær mellem såterne. 

Mødestedet er Nordfyns Jagtforenings klubhus, som ligger Hemmeslev 26 i Særslev, hvor vi mødes kl. 08:00 til fælles morgenmad inden parolen. Efter jagten vil der blive serveret gule ærter. Der vil blive afholdt ben gæt med præmie til den heldige vinder. Velegnet hund må medbringes. Pris pr. deltager for ”hele” arrangementet er på 150 kr. (75. kr. uden gule ærter). Tilmelding skal senest ske den 31.01.2023 til

 

Bladet jæger:

Reguleringsjagt på ræve. Vi starter kl. 8.00 med fælles morgenbord. Efter jagten serveres der gule ærter.

Tilmelding senest d. 31. januar til xxx

Yderligere information på foreningens hjemmeside.

 

 

 Jagtmesse 2023 i Særslev

Vi glæder os til atter, at kunne invitere til jagtmesse i Særslev, hvor vi i samarbejde med Bogense land og Strandjagtforening og Nordfyns Jagtforening byder velkommen til nogle fantastiske timer med masser af spændende oplevelser.
Messen bliver afholdt i den store hal på Nordfyns Efterskole i Særslev torsdag den 23. februar 2023 fra kl. 18.00, hvor alle er hjertelig velkommen.
Der vil være udstillere indenfor jagtrejser, jagtudstyr, jagt- og fritidsbeklædning, knive, specialfoder, diverse specialudstyr, konservator, mark og vildtpleje, biler, fødevarespecialiteter, øl og vin samt meget mere.
Vi glæder os specielt meget til at kunne byde velkommen til Danmarks Jægerforbunds formand, Claus Lind, som vil åbne messen.
Som en del af messen vil der fra kl. 15.00 være en officiel trofæopmåling.
I lighed med tidligere år, vil der være salg af pølser, øl, vand og kaffe med kage fra baren.
Følg opdateringen af arrangementet på vores Hjemmeside og Facebook
Der vil blive udtrukket flotte præmier på indgangs billetten, ligesom der vil være mange præmier i vores lotteri.
Entre kr. 100,00, børn under 12 år gratis entre.

 

Bladet jæger:

Jagtmesse i Særslev hvor vi byder velkommen til en masse spændende oplevelser, med mange spændende udstillere

Trofæopmåling fra kl. 15.00

Der vil være mange spændende præmier.

Se mere info på vores hjemmeside, lokale annoncer m.v.

 

 

Pølsekursus

Har du noget vildtkød i fryseren som er svært at få brugt, så kunne det måske anvendes til pølser. Jagtforeningerne holder et pølsekursus, og det er  i samarbejde med en slagter fra de fynske pølsemagere som underviser. Der planlægges til at foregå en lørdag i marts 2023.
Det endelige program er endnu ikke fastlagt, men yderligere oplysninger vil komme på vores hjemmeside og Facebook side, når det bliver aftalt.

Tilmelding til Kim Buse mobil:

 

 

KURSUS I VILDTSYGDOMME OG HYGIEJNE / WILDKRANKHEITEN UND
HYGIENE FÜR DEN JÄGER ZUR KUNDIGEN PERSON


Kurset opfylder bl.a. de tyske krav for vildthåndtering,
Dato: tirsdag d. 28 marts 2023 – fra kl. 18.00 – 22.00.
Sted: Køreladen Langesø Skovkapel, Dyrehavelund 3, 5462 Morud
Sidste tilmeldingsfrist, ved ledige pladser kan der bookes frem til 17. marts 2023 (Først til Mølle). Undervejs på kurset serveres en sandwich, én øl eller sodavand – og fri kaffe – alt inkl. i prisen. Deltagerantal: Maks. 25 personer.

Pris kr.700,00,- betales ved tilmelding og beløbet indsættes på reg. nr. 6863 kto.nr. 0001091300, med anførelse af navn og mobilnr. Tilmelding er først gældende når betalingen er gennemført. Deltagerantal: Maks. 25 personer. ”Først til Mølle”

Indhold: Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd. Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises. Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.
Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.
Målgruppe: Jægere, der ønsker at videresælge større mængder vildt til vildthåndteringsvirksomheder. Jægere som skal på jagt i Tyskland.
Ved kursets afslutning udstedes personligt kursusbevis – på dansk, engelsk og tysk. Underviser: Dyrlæge fra DTU-Veterinærinstituttet.

Tilmelding til: Flemming Møllgaard, Tlf. 6178 2069, mail: flemming@moellgaard.one
Arrangementet er et samarbejde mellem: Nordfyns Jagtforening Bogense Land & Strandjagtforening Veflinge-Vigerslev Jagtforening.

 

Bladet jæger:

Kursus i vildtsygdomme ( Kundigen Person)

Tilmelding til Flemming Møllgaard 61782069 senest 17. marts 2023 ( først til Mølle)

Se yderlig information på vores hjemmeside

 

 

Hjortebanen Lejbølle på Langeland

Skydning på Hjortebanen i Lejbølle, Langeland.
Vi har lejet hjortebanen fra kl. 15 til kl. 18 fredag d.31.marts, hvor der kan skydes til løbende hjort – gris.
Der kan foretages indskydning samt skydning på bukkeskive med elektronisk markering.
Der kan også aflægges tysk skydeprøve (Schiessnachweis).
Der køres i privatbiler, så aftal med jagtkammerat, venner , familie så vi kan fylde banen.

Tilmelding til xxx
Pris kr. 150,00

 

Bladet Jæger:

 

Skydning på Hjortebanen i Lejbølle.

Vi har lejet hjortebanen fra kl. 15 til kl. 18 fredag d.31.marts.

Der kan  aflægges tysk skydeprøve (Schiessnachweis).

Der køres i privatbiler.

Tilmelding til xxx

Pris kr. 150,00

 

 

Hvis der er spørgsmål så ring 61782069

Vh

Flemming

Besvar
Besvar alle
Videresen