Referat bestyrelsesmøde i

Bogense Land og Strandjagtforening

Klubhuset, Smedestræde, Nr. Esterbølle

Mandag dag den 07-12-2020 kl. 19.00

Dagsorden.

 

1.                  Formanden siden sidst.

2.                  Kassereren siden sidst.

3.                  Nyt fra udvalgenes arr.- sidste nyt(aflevering af annoncer til                      jagtposten2021) Alt materiale skal afleveres denne aften, da vi skal         have trykt jagtposten inden jul.

4.                  Samarbejdsudvalget v/ Steen -Lise- sidste nyt.

5.                  Jægerråd/kredsen-sidste nyt.

6.                  Hjortelauget -sidste nyt.

7.                  NFC- sidste nyt.

8.                  Diverse.

9.                  Dato for næste møde.

10.                Evt.

 

Tilstede var: Kenneth Andersen, Poul Skov, Steen Thomsen, Lise Thomsen, Sivert Thomsen, Carsten Andersen og Ove Pedersen.

 Afbud: Kenneth Thorslund.

 

ad1.             Nye vedtægter er blevet godkendt ved DJ.

                      Pga nye Covid 19 regler er det svært at lave en langsigtet planlægning.

                      Husk indlæg til jagtposten hurtigst muligt.

ad2.             Der er 135900 kr. i kassen pt. og 140 medlemmer.

                      Der er udsendt fakturaer til bladets sponsorer.

ad3.             Jagttegnskurset er blevet udskudt, og man arbejder på flere scenarier for             at få det startet.

                      Marktræning er aflyst.                     

ad4.             Jagtmesse i Februar aflyses og forsøges erstattet med en outdoor     messe den 28 August hvor NFC vil være åben og evt. riffelbanen.

                      Pølsekursus er ikke helt på plads endnu.

                      Der vil ikke være fællesspisning til den fælles rævejagt.

ad5.             Seneste kredsmøde blev afholdt via teams, og der blev drøftet hvor den                       planlagte årsmøder kan afholdes. Der er jægerrådsmøde den 10-12-20                hvor det skal drøftes hvordan vi kan afholde det her på Nordfyn.                 Tidsfristen for ansøgning om midler fra  kredspuljen er udskudt til den         15-4-21.

Ad6.             Der har været jagt på Langø, der blev skudt en kalv.

                      Selvom det var varslet var der ingen nabolodsejere med til paraden.

                      Afskydnings tallene er pt. ubekendt.

ad7.             Bestyrelsen på NFC er næsten på plads:

                      Steen Thomsen /BLS Formand. Kasper Hansen/NFJ Næstformand.

                      Keld Andersen/ NFJ Kasserer ( ikke bestyrelse)

                      Claus Harboe/NFJ – Kim Buse/ NFJ

                      Bent Trøjgaard/VVJF- Henrik Demant/VVJF- ???/VVJF

                      Sivert Thomsen/BLS- Lise Thomsen/BLS.

                      Der er blevet nedsat div. udvalg på banen.

                      Der skal nye alarmer op incl. cameraer da der er for mange falske     

                      alarmer med det gamle system.( 5-7000 kr)

                      Der bliver arbejdet på at få standpladserne overdækket.

                      12 Juni er der skydning og stegt pattegris.

                      24 duer og skeet er den 14 August.

ad8.             Carsten foreslog at man startede op igen med præmie for afskydning af                           krager. Hvis den jagtberettigede ikke havde interesse selv, kunne      nyjægere evt. få muligheden.

                      præmien skulle være et gavekort og der skulle trækkes  lod mellem de                       medlemmer der havde nedlagt krager.

ad9.             Næste møde er den 25/1-21 alternativ den 1/3-21.

 

ad10.           Intet til dette punkt.

                     

 

Referat ved Ove Pedersen