Jægerrådsmøde

 

Jeg vil  starte med grønt råd.   Foreningen har ikke en rep i grønt råd, da Hans kr.  Nielsen valgte at frasige

 

sig posten for jægerrådet efter sidste generalforsamling, han valgte også at stoppe som foreningens rep i jægerrådet, det blev en opgave jeg påtog mig.

 

Mht  grønt råd hedder jægerråds rep. Kim falck grony og han kommer fra nordfyns strandjagtforening.

 

er der ønsker om ting der skal tage op der kan jeg kontaktes hvorefter jeg tager det med til jægerrådsmøde.

 

 

 

Jægerråd. Jeg blev som nævnt nyt råds medlem, og havnede lige midt i balladen der opstod efter at HB medlem Kaj Refslund var blevet afsat/fratrådt af kredsbestyrelsen- Kerteminde og Nyborg.

 

Hvad der er sandt eller ikke i den sag vil jeg ikke forholde mig til.

 

Jægerråds årsmødet blev Lennart genva lgt som formand, da der ikke var andre kandidater. På konstitueringsmødet blev fordelingen således

Lennart -  formand,  Ove -  næstformand,  Kim -  grønt råd.

 

Desuden valgte jægerrådet at vælge en ny rep til kredsen, Eft er afstemn ing blev resultatet at 6 st emte for mig og 3 for  Lennart   1 stemme blank.

 

Så jeg er nyt medlem i kredsen, desuden er jeg koordinator for ny/ungjægere, koordinator for de frivillige jagtprøver på fyn samt fyns rep i dj nyjægerudvalg.

 

Så det blev lige pludselig en del opgaver at sætte sig ind i.

 

det efterflg. jægerrådsmøde, valgte Lennart helt at trække sig jeg blev konst. formand indtil, næste årsmøde.

Jeg vil lige fortælle at jægerrådet deler stand med Otterup jagtforening til fjordens dag her den 10/9

 

i klintebjerg, det er fra 10 -16, jeg synes i skulle møde op derude, der er mange spændende ting på programmet.

 

 

 

Strandjagtudvalget, deler det lidt med morten , der er ikke sket det helt store vedr. arr. hvis der nogle forslag vil vi da meget gerne have dem.