Så er der booket hygiejnekursus:

Onsdag d. 18. marts 2020,  kl. 18.00 til 22.00.

Det afholdes i Køreladen Langesø Skovkapel, Dyrehavelund 3, 5462 Morud

Tilmelding til Flemming Møllgaard  TLF. 61 78 20 69

mail:  flemming@moellgaard.one

 

 

Hej alle

Hygiejnekursus bliver d. 18. marts kl. 18.00 i køreladen

Vh

Flemming

 

Hygiejnekursus

Vildtsygdomme og Hygiejne kursus der opfylder lovkravene i EU forordning 853/2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomhed. Efter kurset vil kursisten have kendskab til følgende områder:  

•  Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd.

•  Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.

•  Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.

•  Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre- og folkesundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.  

Kurset er for jægere som ønsker at afsætte vildt til forarbejdning og videre salg, samt jægere som ønsker at udøve jagt i lande, hvor bevis og kendskab til gældende EU forordning kræves Kurset afholdes d. 18. marts 2020 kl. 18-22 i Køreladen Langesø Skovkapel, Dyrehavelund 3, 5462 Morud. Efter kurset udsteder underviseren kursusbevis på dansk, engelsk og tysk. Deltagere skal medbringe jagttegn, da jagttegnsnummeret bruges som registrering af kursusdeltagelse. Tilmelding til Flemming Møllgaard på tlf. 61 78 20 69 eller mail:  flemming@moellgaard.one  Prisen er kr.650,00 som betales ved tilmelding. Beløbet indsættes på reg. nr. 6863 kontonr. 0001091300, med anførelse af navn og mobilnr.  Tilmelding er først gældende når betalingen er gennemført. Der kan maks. deltage 25 personer. Arrangementet er et samarbejde mellem:  Nordfyns Jagtforening, Bogense Land & Strandjagtforening  og Veflinge-Vigerslev Jagtforening.