Referat ekstra ordinær generalforsamling i

Bogense Land og Strandjagtforening

Klubhuset, Smedestræde, Nr. Esterbølle

Mandag  den 12-10-2020 kl. 19.00

Dagsorden.

 

1.                  Valg af dirigent.

2.                  Valg af stemmetællere.

3.                  Indkomne forslag.

                      1. fra bestyrelsen:

                      Forslag til ændring af § 10.2:

                      Nuværende tekst : Bestyrelsen består af 9 medlemmer.

                      Forslag:

                      Ny tekst: Bestyrelsen kan bestå af 7 til 9 medlemmer.

4.                  Valg af Bestyrelsesmedlemmer, da der ikke var kandidater på den                                         ordinære       generalforsamling         

5.                  Valg af suppleanter.

                      Jannie Rasmussen ,                ønsker ikke genvalg.

                      Benny Kuhlmann,                    ønsker ikke genvalg.

                      Peter Batiste.

6.                  Valg af 2  revisorer og 2 suppleanter.

                      Niels Bo Nielsen.

                      Keld Olsen.

                      suppleanter:

                      Ny: Skal vælges.

                      Morten Andersen.

7.                  Evt.

 

 

Ad1.             Kaj Rasmussen blev foreslået og valgt.

Ad2.             Peter Horskjær og Sivert Thomsen blev foreslået og valgt.                    

Ad3.             Ændringsforslag blev vedtaget.

Ad4.             Sivert Thomsen blev foreslået og indvalgt i bestyrelsen,

                      der var ikke andre foreslag, så bestyrelsen består herefter af 8                                            medlemmer, der arbejdes på at finde en kandidat til den sidste plads.

Ad5.             Suppleanter: Charlotte Jepsen og Peter Batiste blev foreslået og valgt.

Ad6.             Niels Bo Nielsen og Keld Olsen blev foreslået og valgt.

                      Kaj Rasmussen og Johny Kristensen blev foreslået og valgt.

Ad7.             Kenneth Thorslund: Tak til Hans Nielsen for at gå til avisen vedr.        

                      hjortevildt og Æbelø.

                      Problematik af 100 m. Zone er ikke i spil pt.

                      Besigtigelse af forholdene på Æbelø fredag den 23.10.20.

                      Steen tilmelder Kenneth Thorslund, Kenneth Andersen og Ove Pedersen.

                      Dagen program er fremsendt.

 

                      Mødet er slut, og Kaj Rasmussen takkede for god ro og orden.

 

                      Konstituerende bestyrelsesmøde er Onsdag den 21.10.20

                      kl.  19.00 i klubhuset Smedestræde 8.

                      Ove sørger for forplejning.

 

                     Referat ved Ove Pedersen